Canisterapie

Canisterapie, jakožto alternativní terapie je součástí zooterapie a jedná se o podpůrnou formu psychoterapie, která je založena na vzájemné pozitivní interakci člověka a psa. Canisterapie klade důraz na řešení problémů citových, psychologických i sociálně interakčních. Motivuje k rozvoji jemné a hrubé motoriky, orientaci v prostoru, podněcuje ke komunikaci (verbální i neverbální). Může přispět k nácviku koncentrace, zvýšení pozornosti, ale i ksociálnímu cítění či zlepšení kvality života klienta, dokonce někdy i ke zmírnění agrese. V canisterapii užíváme různé metody a mimo jiné můžeme díky trpělivým pejskům také polohovat.

Canisterapeutické týmy:

 
 
Yvet Fišerová a pejsci Rocky a Ronny
 
Petra Kreidlová a Sissi
 
 
Kateřina Kulišová a Inez 
(Vzpomínáme na Inez *7.10.2017)