Muzikoterapie

 

Muzikoterapie je cílené využití zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Existuje hned několik technik mezi které patří mimo jiné i dechová cvičení a aktivity za doprovodu hudby. Muzikoterapie působí blahodárně nejen na duši, ale celkově na lidský organismus. Vyvolává v člověku určité psychické i somatické procesy. V podstatě vnitřně pociťujeme a prožíváme působení hudby, určité zvuky v nás vyvolávají jisté nálady, pocity i změny chování. Skrze hudbu můžeme také komunikovat a rozvíjet dovednosti dětí.


Muzikoterapie [online]. LIPSKÝ, Matěj. 2007, 2011 [cit. 2015-08-26]. Dostupné z: www.muzikoterapie.cz