Arteterapie

Arteterapie využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky. Výtvarná tvorba je hlavním prostředkem terapeutického působení, má podporovat zdraví a podpořit léčení. Kromě toho je arteterapie využívaná také v primární, sekundární a terciální prevenci i v následné péči v oblastech jako je zdravotnictví, sociální péče, výchova a vzdělávání u dětí a dospělých.

Arteterapie se dělí do několika forem. Pracuje s formou, procesem i obsahem výtvarného vyjádření. Arteterapie je zacílena na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty jako je sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, podpora vývoje, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, podpora a rozvoj tvořivosti a mnoho dalšího...

ČAA: Arteterapie [online]. 2012. [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: www.arteterapie.cz