Vítejte na našem webu

Krůčky jsou zájmovým kroužkem pro handicapové děti fungující v DDM Teplická Děčín

 
Pomáháme dětem s handicapem zlepšovat fyzický a duševní stav a podpořit funkčnost rodiny za pomoci terapií a společných aktivit.
Kroužek je určen pro rodiny s dětmi různého věku - raného, předškolního, školního, mládež, popř. i dospělí. 
Dětem s tělesným - mentálním - kombinovaným postižením. 
Také rodinám se zcela zdravými dětmi, které mají např. problém se začleňováním do společnosti apod. 
V rámci pravidelných setkání, které se konají každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod. se snažíme rozvíjet schopnosti dětí. 
Rodiče si vzájemně předávají své zkušenosti a aktivně se zapojují do dění v kroužku.
 
Naším cílem je nejen přispívat pomalými krůčky ke zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí, 
ale také poskytnout rodinám dětí s handicapem přátelské zázemí.